MESSAGE

Title:
Name:  *
QQ:
E-mail:
Tel:  *
Content:
 
  Office Add:D/13F,Shanrong Bldg,Jinsha Road East,Shantou,Guangdong,China
TEL:86-754-88482730、88482732
FAX:86-754-88482731  E-mail:steastcross@21cn.com
Factory Add:No.60 Muyang,Gezhou,Haojiang,Shantou,Guangdong,China
TEL:86-754-87386588、87378447
FAX:86-754-87373269  http://www.eastcross.cn